Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 157/Z/15 z dnia 27 października 2015r. (IR-V.7840.3.131.2014.6) wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na ...

... rzecz inwestora - PKP PLK S.A. dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Leszno - Stare Bojanowo od km 97.675 do km 111.250 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynierskich, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubatUowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 30.09.2019 do 14.10.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 26.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.09.2019 - 00:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.10.2019 - 00:05