Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy ...

Treść archiwalna

... miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 (droga krajowa) - odcinek I od km 0+764,87 do km 4+382,42.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 września 2016 r. do dnia 13 października 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 26.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.10.2016 - 07:35