Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. nr 7/2016 o zezwoleniu na ...

Treść archiwalna

... realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Miodową z ul. Północną w Plewiskach - droga gminna, powiat poznański, województwo wielkopolskie, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 14 października 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 26.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.10.2016 - 08:09