Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2016 . o wydaniu w dniu 21 października 2016 r. decyzji nr 5/2016 (znak IR-III.747.2.2016.3) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji ...

Treść archiwalna

... "Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina" na odcinku od słupa 189 (bez słupa) do słupa 203 (bez słupa).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 października 2016 r. do dnia 11 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 26.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2016 - 07:15