Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.1.2021.4) o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 2302/2020 z dnia ...

Treść archiwalna

... 18.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Złotowskiej w Poznaniu (droga powiatowa) na odcinku od ulicy Malwowej do ulicy Miastkowskiej" i stwierdzeniu wydania ww. decyzji z naruszeniem prawa

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 27.08.2021 do 10.09.2021
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 24.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.08.2021 - 00:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.09.2021 - 00:05