Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 8+149 do km 39+067 na odcinku ...

Treść archiwalna

...  Siedlec-Powodowo polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej".

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 28.08.2018 do 11.09.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 24.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.08.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2018 - 00:20