Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia ...

Treść archiwalna

... 19 grudnia 2015 r. nr 30/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10+3km", w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 19 września 2016 r.

Autor: Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Data utworzenia: 24.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.09.2016 - 07:20