Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. o wydaniu decyzji z dnia 24 lipca 2017r. o umorzeniu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy ...

... Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 24.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.08.2017 - 00:00