Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn."Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie ...

... wielkopolskim na DK 12 w miejscowości Lasocice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4772P wraz z budowa lewoskrętów, od km 160+192 do km 160+642".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 23.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.11.2017 - 00:00