Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.12.2020r. o wydaniu w dniu 18 grudnia 2020 r. decyzja Nr 5/2020 (znak IR-III.747.31.2020.8) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na ...

Treść archiwalna

... budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska (etap III).

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 28.12.2020 do 11.01.2021
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 22.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.12.2020 - 00:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2021 - 00:05