Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód ...

Treść archiwalna