Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o wydaniu w dniu 19 lipca 2018 r. decyzji pozwolenia na budowę nr 79/Z/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa dwutorowej ...

Treść archiwalna

...  linii 110 kV Krobia – Gostyń/Pępowo w ramach zadania inwestycyjnego :budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą”.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.08.2018 do 06.09.2018
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 22.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.08.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.09.2018 - 00:05