Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 116/Z/16 z dnia 22 lipca 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa hali...

Treść archiwalna

remontowej w CSWLąd Biedrusko"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 9 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.08.2016 - 07:48