Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. informującego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 248/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: IR-V.7840.160.2020.3, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na ...

Treść archiwalna

... budowę obejmujące: „Budowę elektrowni wiatrowej EW2 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym”, zlokalizowaną na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 29, obręb 0010 Samborsko, jednostka ewidencyjna 303102_5 Jastrowi

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 28.12.2020 do 11.01.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.12.2020 - 08:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2021 - 00:05