Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. informującego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 247/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: IR-V.7840.159.2020.3, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na ...

Treść archiwalna

... budowę obejmujące: „Budowę elektrowni wiatrowej EW1 o mocy do 6 MW wraz z drogą wewnętrzną i placem serwisowym”, zlokalizowaną na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 443, 57, obręb 0010 Samborsko, jednostka ewidencyjna 303102_5 Jastrowie

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 28.12.2020 do 11.01.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.12.2020 - 08:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2021 - 00:05