Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegające j na budowie drogi krajowej nr S5 Poznań-Wrocław (od km 17+480,00 do km 36+389,86) o odcinek ...

... Wronczyn-Kościan Południe.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 22.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2018 - 09:49