Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 279/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ...

... „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. Odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Pątnów – województwo wielkopolskie – ETAP I.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 22.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2018 - 00:00