Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 17/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 realizowanej w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ...

... ruchu drogowego na DK 72 w miejscowości Słodków, w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przebudowa skrzyżowania z przesuniętymi wlotami, z budową lewoskrętów od km 28+050 do km 28+250 wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 22.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2018 - 00:00