Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 19/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 od km 0+670 do km 0+750 realizowanej w ramach inwestycji pn.: ...

...  „Rozbudowa ulicy Bałtyckiej (drogi krajowej nr 92) w Poznaniu na działkach nr 37/8, 37/14 i 37/16 (obręb 0001 Główna, ark. 06)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 22.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2018 - 00:00