Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2016 r. o wydaniu w dniu 17 października 2016 r. decyzji nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV ...

Treść archiwalna

... Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina" na odcinku od słupa 203 do słupa 220.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 26 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2016 - 07:18