Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. nr 2/2018 o zezwoleniu na...

Treść archiwalna

realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko” - Zadanie II od km 18+900.00 do km 33+899.20 (kategoria drogi - droga krajowa), w zakresie zmiany lokalizacji ogrodzeń ochronno-naprowadzających, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 24.02.2020 do 09.03.2020
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 21.02.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 24.02.2020 - 14:46
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.03.2020 - 00:05