Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa ...

... drogi wojewódzkiej nr 251 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 21.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.12.2017 - 00:00