Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010 o zezwoleniu na realizację...

Treść archiwalna

inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-ll Poznań - Kępno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-ll, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. i 7 czerwca 2013 r. w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie drogi ekspresowej S-ll od km 412+050 do km 413+040

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 21.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.12.2016 - 07:33