Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2016 r. o zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. nr 30/2011 o zezwoleniu na realizację...

Treść archiwalna

inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10+3km", w związku z istotnym podstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 listopada 2016 r. do dnia 7 grudnia 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 22.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.12.2016 - 07:33