Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017r. o wydaniu decyzji nr 10/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 32 na odcinku Drzymałowo-Ruchocice (od km 122+000 do km 125+200), w ...

... zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 21.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 00:00