Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 162/17 z dnia 17 lipca 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Wykorzystanie ...

... istniejącego potencjału hydrotechnicznego stopnia wodnego Mikołajewo dla celów hydroenergetycznych".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 lipca 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.

Autor: Ewa Lewińska Okła
Data utworzenia: 25.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 00:00