Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o wszczęciu na żądanie strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Ostrzeszowskiego Nr 616/2/2009 z dnia 13 października 2009 r. o zezwoleniu na ...

... realizację inwestycji drogowej pn. "budowa ciągu ... pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5574P Mikstat - Ostrzeszów, odcinek Myje - Potaśnia oraz przy drodze powiatowej Nr 5574P Mikstat - Ostrzeszów, odcinek Potaśnia - Ostrzeszów".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 17 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 21.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2018 - 00:00