Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2016 . o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ ..

Treść archiwalna

... 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz - prace przygotowawcze", w zakresie budowy i przebudowy linii nr E20 na odcinku Barłogi - Swarzędz od km 172.000 do km 291.620.".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2017 - 07:32