Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 2016 r o wydaniu decyzji nr 5/2016 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Jarocińskiego z dnia 5.05.2016 r. o ...

Treść archiwalna

... zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę odcinka drogi klasy "Z" łączącej ulicę Wrocławską z ulicą Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską i przebudowę ulicy Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece Lipince) oraz Śródmiejskiej (od parkingu do ulicy Wojska Polskiego) w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w Jarocinie,, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 20.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.10.2016 - 08:21