Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 267/16 z dnia 20 października 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa ...

Treść archiwalna

... sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 21 paździenika 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.11.2016 - 07:17