Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Rawicz od km 59.693 ..

Treść archiwalna

... km 62.350 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 62.540, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 26 października 2016 r. do dnia 16 listopada 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2016 - 07:30