Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji nr 101/Z/19 z dnia 20 listopada 2019 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 46/Z/16 z dnia 31 marca 2016 r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa ...

... stacji Stare Bojanowo od km 111,250 do km 113,290 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz elektroenergetyki do 1 kV od km 111,250 do km 116,430”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.11.2019 do 09.12.2019
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 20.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.11.2019 - 00:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2019 - 00:05