Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji nr 100/Z/19 z dnia 20 listopada 2019 r., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 35 /Z/16 z dnia 15 marca 2016 r. dla inwestycji pn. „ Przebudowa ...

... szlaku Stare Bojanowo – Przysieka Stara od km 113,290 do km 116,430 w zakresie układu torowego, robót drogowych od km 113,290 do km 117,345, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych ”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 25.11.2019 do 09.12.2019
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 20.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.11.2019 - 00:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2019 - 00:05