Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ...

... ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Wronczyn - Kościan Południe.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 6 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.12.2017 - 00:00