Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn .: „Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,197 - 92,788 w ramach zadania pn. ...

...Modernizacja linii kolejowej 354 na odcinku Poznań Główny PoD - Chodzież - Piła Główna".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.12.2017 - 00:00