Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,196 - 25,000 w ...

... ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 354 na odcinku Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 20.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.08.2017 - 00:00