Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Lotu A - Poznań Główny - Rokietnica od ...

... km 0+000 do km 18+360” w ramach projektu „Praca na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 1 odcinek; st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 20.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.01.2018 - 00:00