Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku obwodnicy m. Pniewy od...

... od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 i wojewódzką nr 187 do skrzyżowania z ul. Strzelecką od km 130+300 do km 131+050 w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i kanału technologicznego oraz od km 131+050 do km 133+400 w zakresie wykonania kanału technologicznego”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 05.09.2019 do 19.09.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 02.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.09.2019 - 00:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.09.2019 - 00:05