Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej ...

... 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów-Jasiniec-Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 02.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.08.2017 - 00:00