Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 27.08.2018 r. (znak: AB.6740.4.3.2018) o ...

... zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Polnej i Śmieja Młyn w Pleszewie

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 07.10.2019 do 21.10.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 02.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.10.2019 - 14:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.10.2019 - 00:05