Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla ...

... inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 02.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.10.2017 - 00:00