Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2016 . o wydaniu decyzji nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do miejscowości ...

Treść archiwalna

... i Mochy (od km 43+119,00 do km 46+728,53).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 02.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.12.2016 - 07:23