Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.12.2018 r. (znak UA-VII-A07.6740.2589.2018) o ...

Treść archiwalna

... zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie o drogi rowerowe ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Jugosłowiańskiej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 30.12.2019 do 13.01.2020
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 19.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.12.2019 - 00:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 11:04