Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji nr 18/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy kładki w km ok. 215+900 w ramach inwestycji ...

... pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy kładki w m. Nekla”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.09.2019 do 07.10.2019
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 19.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.09.2019 - 00:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2019 - 00:05