Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2016 r o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o zezwoleniu na ...

Treść archiwalna

... realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 19.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.10.2016 - 08:21