Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 157 /Z/15 wydanej w dniu 27 października 2019 r. dla inwestycji pn. „ Przebudowa szlaku Leszno – ...

... Stare Bojanowo od km 97.675 do km 111.250 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji ”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 22.08.2019 do 05.09.2019
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 19.08.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.08.2019 - 00:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.09.2019 - 00:05