Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych ...

Treść archiwalna

... przepompowni ścieków".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 19.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.09.2016 - 07:28