Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Poznania Nr 2550/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla...

Treść archiwalna

inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Maksymiliana Jackowskiego (droga gminna klasy L) w Poznaniu na odcinku od ul. Józefa Kraszewskiego do ul. Polnej, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 24.03.2020 do 07.04.2020
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 20.03.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 20.03.2020 - 10:16
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 08.04.2020 - 00:05