Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. postanowienia (znak: IR-III.7821.14.2019.13) o uchyleniu w całości postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 23 października 2019 r. ...

Treść archiwalna

...  (znak: WD.6740.2.2018.MA) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na odc. od km 0+673 do ulicy Łagiewnickiej”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 24.12.2019 do 07.01.2020
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 19.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.12.2019 - 00:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.01.2020 - 00:05