Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i ...

... budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe”, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) i innych warunków decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 23.10.2019 do 06.11.2019
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 18.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.10.2019 - 08:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.11.2019 - 00:05